[1]
J. Hojoł i A. Tondyra, „Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111”, par, nr 1, s. 19–28, wrz. 2022.