Hojoł, J. i Tondyra, A. (2022) „Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111”, Paragraf. Studia z Prawa i Administracji, (1), s. 19–28. Dostępne na: https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395 (Udostępniono: 1 luty 2023).