Hojoł, Joanna, i Anna Tondyra. 2022. „Podstawy Jurysdykcji W Sprawach O rozwód I Separację Na Gruncie Rozporządzenia 2019/1111”. Paragraf. Studia Z Prawa I Administracji, nr 1 (wrzesień):19-28. https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395.