HOJOŁ, J.; TONDYRA, A. Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111. Paragraf. Studia z Prawa i Administracji, [S. l.], n. 1, p. 19–28, 2022. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/paragraf/article/view/14395. Acesso em: 1 luty. 2023.