(1)
Hojoł, J.; Tondyra, A. Podstawy Jurysdykcji W Sprawach O rozwód I Separację Na Gruncie Rozporządzenia 2019/1111. par 2022, 19-28.