[1]
Hojoł, J. i Tondyra, A. 2022. Podstawy jurysdykcji w sprawach o rozwód i separację na gruncie Rozporządzenia 2019/1111. Paragraf. Studia z Prawa i Administracji. 1 (wrz. 2022), 19–28.