1.
Weidner M, Węsierska K, Laciková H, Sønsterud H, Skogdal S, Åmodt K, Scaler‑Scott K, Coleman C. Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia. logopaedica [Internet]. 30 grudzień 2022 [cytowane 22 marzec 2023];(6):279-95. Dostępne na: https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12931