Weidner, Mary, Katarzyna Węsierska, Hana Laciková, Hilda Sønsterud, Signhild Skogdal, Kristin Åmodt, Kathleen Scaler‑Scott, i Craig Coleman. „Osobista Ocena Polskich, słowackich I amerykańskich Dzieci jąkających Się Na Temat Uzyskiwanego Wsparcia”. Logopaedica Lodziensia, no. 6 (grudzień 30, 2022): 279–295. Udostępniono marzec 22, 2023. https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12931.