Haniszewska, K., i M. Kaźmierczak. „Higiena głosu artystów Scenicznych. Doniesienia Z Badań”. Logopaedica Lodziensia, nr 3, grudzień 2019, s. 93-116, doi:10.18778/2544-7238.03.07.