Małocha-Pytlak, K. „Stan Kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze”. Logopaedica Lodziensia, nr 6, grudzień 2022, s. 175-94, doi:10.18778/2544-7238.06.11.