Weidner, M., K. Węsierska, H. Laciková, H. Sønsterud, S. Skogdal, K. Åmodt, K. Scaler‑Scott, i C. Coleman. „Osobista Ocena Polskich, słowackich I amerykańskich Dzieci jąkających Się Na Temat Uzyskiwanego Wsparcia”. Logopaedica Lodziensia, nr 6, grudzień 2022, s. 279-95, doi:10.18778/2544-7238.06.18.