[1]
E. Bielenda‑Mazur, „Alalia (zaburzenie) a opóźnienie rozwoju mowy. Czy, jak i kiedy możliwe jest ich rozróżnienie?”, logopaedica, nr 6, s. 25–36, grudz. 2022.