[1]
K. Małocha-Pytlak, „Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze”, logopaedica, nr 6, s. 175–194, grudz. 2022.