Siudak, A. . i Bielenda-Mazur, E. (2020) „Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja”, Logopaedica Lodziensia, (4), s. 171–186. doi: 10.18778/2544-7238.04.12.