Pluta-Wojciechowska, D. (2020) „Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań”, Logopaedica Lodziensia, (4), s. 141–155. doi: 10.18778/2544-7238.04.10.