Hamerlińska, A. (2018) „Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów”, Logopaedica Lodziensia, (2), s. 49–61. doi: 10.18778/2544-7238.02.04.