Bielenda‑Mazur, E. (2022) „Alalia (zaburzenie) a opóźnienie rozwoju mowy. Czy, jak i kiedy możliwe jest ich rozróżnienie?”, Logopaedica Lodziensia, (6), s. 25–36. doi: 10.18778/2544-7238.06.02.