Małocha-Pytlak, K. (2022) „Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze”, Logopaedica Lodziensia, (6), s. 175–194. doi: 10.18778/2544-7238.06.11.