Weidner, M., Węsierska, K., Laciková, H., Sønsterud, H., Skogdal, S., Åmodt, K., Scaler‑Scott, K. i Coleman, C. (2022) „Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia”, Logopaedica Lodziensia, (6), s. 279–295. doi: 10.18778/2544-7238.06.18.