Gliwa-Patyńska, R. (2021) „Test fluencji słownej semantycznej w logopedycznej diagnozie otępienia alzheimerowskiego – wybrane aspekty”, Logopaedica Lodziensia, (5), s. 35–57. doi: 10.18778/2544-7238.05.03.