Piekacz, Paulina, Katarzyna Węsierska, i Marta Węsierska. 2020. „Uwarunkowania skuteczności Terapii Utrwalonego jąkania W Opiniach logopedów I studentów Logopedii”. Logopaedica Lodziensia, nr 4 (listopad):187-204. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.13.