Małocha-Pytlak, Karolina. 2022. „Stan Kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze”. Logopaedica Lodziensia, nr 6 (grudzień):175-94. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.11.