Zając, Ewelina. 2021. „O błędach popełnianych Przez Dzieci Czteroletnie Podczas Oceny Ich Zasobu Leksykalnego”. Logopaedica Lodziensia, nr 5 (grudzień):185-94. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.12.