MAŁOCHA-PYTLAK, K. Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze. Logopaedica Lodziensia, [S. l.], n. 6, p. 175–194, 2022. DOI: 10.18778/2544-7238.06.11. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/13056. Acesso em: 28 maj. 2024.