WEIDNER, M.; WĘSIERSKA, K.; LACIKOVÁ, H.; SØNSTERUD, H.; SKOGDAL, S.; ÅMODT, K.; SCALER‑SCOTT, K.; COLEMAN, C. Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia. Logopaedica Lodziensia, [S. l.], n. 6, p. 279–295, 2022. DOI: 10.18778/2544-7238.06.18. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12931. Acesso em: 22 mar. 2023.