Haniszewska, K., & Kaźmierczak, M. (2019). Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań. Logopaedica Lodziensia, (3), 93–116. https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.07