Małocha-Pytlak, K. (2022). Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze. Logopaedica Lodziensia, (6), 175–194. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.11