Zając, E. (2021). O błędach popełnianych przez dzieci czteroletnie podczas oceny ich zasobu leksykalnego. Logopaedica Lodziensia, (5), 185–194. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.12