Hamerlińska, A. (2021). Niepełnosprawność głosu u nauczycieli. Raport z badań. Logopaedica Lodziensia, (5), 59–68. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.04