(1)
Dłużewska-Owczarek, H.; Kaźmierczak, M. Aktywność językowa Trzyletniego Dziecka W Interakcji Z dorosłymi. Opis Przypadku. logopaedica 2020, 9-28.