(1)
Małocha-Pytlak, K. Stan Kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze. logopaedica 2022, 175-194.