(1)
Weidner, M.; Węsierska, K.; Laciková, H.; Sønsterud, H.; Skogdal, S.; Åmodt, K.; Scaler‑Scott, K.; Coleman, C. Osobista Ocena Polskich, słowackich I amerykańskich Dzieci jąkających Się Na Temat Uzyskiwanego Wsparcia. logopaedica 2022, 279-295.