[1]
Haniszewska, K. i Kaźmierczak, M. 2019. Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań. Logopaedica Lodziensia. 3 (grudz. 2019), 93–116. DOI:https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.07.