Gajda, Anetta. „Opowiadanie «naukowe» – Gatunek Literacki Czy Popularnonaukowy? Charakterystyka Genologiczna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 54 (grudzień 2, 2020): 109–122. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/8749.