Jankowska, Kornelia. „Emancypacja, Feminizm, sufrażyzm W słownikach języka Polskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień 30, 2021): 207–219. Udostępniono październik 2, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12109.