Hawrysz, Magdalena. „Językowe ujęcie Uczuć Z kręgu Smutku W Poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja Albo Opisanie całego życia Jednej Sieroty”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień 30, 2021): 107–120. Udostępniono listopad 27, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12093.