Gajda, A. „Opowiadanie «naukowe» – Gatunek Literacki Czy Popularnonaukowy? Charakterystyka Genologiczna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 54, grudzień 2020, s. 109-22, doi:10.18778/0208-6077.54.08.