Rudziński, G. „Kurs językowy Jako porządkowanie, Klasyfikowanie I Normalizacja”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 54, grudzień 2020, s. 19-33, doi:10.18778/0208-6077.54.02.