Zarębski, Rafał. „RECENZJA: Ewa Młynarczyk, «BIEDA Jako Polski Koncept językowo-kulturowy», Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, Ss. 320”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 57, grudzień 2023, s. 271-5, doi:10.18778/0208-6077.57.17.