Jankowska, K. „Emancypacja, Feminizm, sufrażyzm W słownikach języka Polskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 55, grudzień 2021, s. 207-19, doi:10.18778/0208-6077.55.13.