Makuchowska, M. „O Relacji języka I płci W Religijnym Dyskursie Katolickim”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 55, grudzień 2021, s. 181-92, doi:10.18778/0208-6077.55.11.