Jankowski, H. „W Obronie języka Czy W Obawie Przed zmianą? Manipulacje językowe W Prawicowych Tekstach Publicystycznych O Nazwach żeńskich”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 55, grudzień 2021, s. 73-87, doi:10.18778/0208-6077.55.04.