Szpyra-Kozłowska, J. „Rektorka, Dziekana, Kanclerka. Męskie I żeńskie Nazwy Kobiet Zatrudnionych Na Stanowiskach Uniwersyteckich W świetle Badania Ankietowego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, t. 55, grudzień 2021, s. 37-55, doi:10.18778/0208-6077.55.02.