[1]
S. Aleksandrova, „Słownik terminów lingwistycznych dla studentów slawistyki (język bułgarski, język czeski i język polski) Nadeżdy Staljanovej i Eleny Kreytchovej”, FLin, t. 55, s. 283–286, grudz. 2021.