[1]
M. Siuciak, „Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181”, FLin, t. 55, s. 267–274, grudz. 2021.