[1]
K. Jankowska, „Emancypacja, feminizm, sufrażyzm w słownikach języka polskiego”, FLin, t. 55, s. 207–219, grudz. 2021.