[1]
A. Gajda, „Kobieta jako popularyzatorka nauki i wiedzy. Obraz piśmiennictwa kobiecego z przełomu XIX i XX wieku na podstawie «katalogów rozumowanych»”, FLin, t. 55, s. 137–150, grudz. 2021.