[1]
M. Hawrysz, „Językowe ujęcie uczuć z kręgu smutku w poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja albo opisanie całego życia jednej sieroty”, FLin, t. 55, s. 107–120, grudz. 2021.