[1]
H. Jankowski, „W obronie języka czy w obawie przed zmianą? Manipulacje językowe w prawicowych tekstach publicystycznych o nazwach żeńskich”, FLin, t. 55, s. 73–87, grudz. 2021.