[1]
J. Szpyra-Kozłowska, „Rektorka, dziekana, kanclerka. Męskie i żeńskie nazwy kobiet zatrudnionych na stanowiskach uniwersyteckich w świetle badania ankietowego”, FLin, t. 55, s. 37–55, grudz. 2021.